פקטון ההולנדית נוסדה בשנת 1910
מלבד האיכות הגבוהה בכל שלבי היצור פקטון מעניקה פתרונות איכותיים ומתאפיינת בגמישות מירבית התואמת את דרישות לקוחותיה
לאתר היצרן