SLT 2887
מפרט
SLT 2888
מפרט
SLT 2889
מפרט
SLT 3187
מפרט